EĞİTİM DEĞİŞİMİN EFENDİSİDİR.

21 Nisan 2015 Salı

DİSLEKSİ / DYSLEXİA


DİSLEKSİ !   

Özlem TİRYAKİOĞLU
Özel Eğitim Uzmanı 
                              
20. yy başında ilk kez Alman Dr Rudolf Berlin tarafından tanımlanmış olan disleksi,   okuma bozukluğu (Disleksi), yazma bozukluğu(Disgrafi) , ve matematik bozukluğu(Diskalkuli)  olarak üç alanda öğrenme güçlüğü yaşanan bir öğrenme bozukluğudur.
Doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara bağlı olarak çocuklarda gelişebilen bu bozukluk türü kesinlikle bir zihinsel gerilik değildir.
Bu çocuklar zekaları düşük olmadığı gibi özel yeteneklerede sahip olabilirler. Hatta zeka düzeyi çok yüksek olanlarda da görülmektedir. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: Albert Eistein, Leonardo da Vinci, Tom Crouse, Mickey Mouse gibi.
Disleksi üzerine ilk çalışan nörologlardan Samuel T. ORTON disleksinin sık karşılaşılan özelliklerini şöyle belirlemiştir.
- Yazılı kelimeleri öğrenme ve hatırlamada zorluk.
- b ve d, p ve q harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algılama; kelimelerdeki harfleri ya da sayıları karışık algılama, ne’yi en; 3’ü E; 12’yi 21 olarak algılamak gibi.
- Okurken kelime atlamak.
- Hecelerin seslerini karıştırmak ya da sessiz harflerin yerini değiştirmek, sıklıkla yazım hatası yapmak.
- Yazı yazmada zorluk.
- Gecikmiş ya da yetersiz konuşma.
- Konuşurken anlama en uygun kelimeyi seçmede zorluk.
- Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları konusunda sorunlar.
- Elleri kullanmada hantallık ve beceriksizlik.
Yukarıdaki temel özelliklerden yola çıkarak çocukla ilgili yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğu ve öğrenme sıkıntısı yaşadığına dair ipuçları sağlamış oluruz.
Bu noktada ilk başvurulan profesyoneller genelde doktorlardır. Tıbbi değerlendirmeden sonra disleksi tanısı netleştiğinde çocukla ilgili yapılacak müdahalenin yol haritası çıkarılır.
Bu yol haritasına göre tıbbi çözümlerin dışında ihtiyaçların ne olduğu önemlidir. Tıbbi bir çözüm önerilebileceği gibi psikolojik destek ve özellikle özel eğitim desteği mutlaka düşünülmelidir.
Disleksi sorunu olan çocukların fark edilip tanılandıklarından itibaren Özel Eğitim Desteği almaları bu problemi çözmeleri ya da baş etmeyi öğrenmeleri açısından çok önemlidir.
Disleksisi olan bir çocuğun mutlaka özel eğitim desteğine ihtiyacı vardır. Özel eğitim öğretmeni ve özel eğitim yöntemleri ile bireysel eğitim alınması en doğru ve sağlıklı çözüm yoludur. 
Eğitimle çocuğun öğrenme bozukluğuna neden olan disleksik özellikleri ortadan kaldırmak mümkün olabileceği gibi, baş etme yöntemlerini öğrendikten sonra hayatında bir sorun olmaktan çıkabilmektedir.
Disleksi tanısı almış bir çocuğun ailesinin ve öğretmenlerinin öncelikle, çocuğun davranışlarına ve tepkilerine bakış açılarını değiştirmeleri gerekir.
 Çocuğun, 
Ø  yapmıyor değil,

Ø  ya pa mı yor.  Olduğunu bilmelidirler.

Bunun dışında dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekilde sıralanabilir:

Ailelere Öneriler;

-Özel Eğitim desteği alın.
-Öğretmeninden bilgi ve profesyonel yardım isteyin.
-Öğretmeniyle ortak bir çalışma plânı geliştirin.
-Çocuğunuzun tüm özelliklerini ve kapasitelerini tanıyın.
-Harfleri ters yazıyorsa: Harflerin yazılı olduğu kartlar hazırlayın. Yazarken kartlara bakarak doğru yazmasını ve hatalarını düzeltmesini sağlayın, yazma alıştırmaları yapın.
- Doğru hecelemekte, yazmakta zorlanıyorsa: Cümleleri, kelimeleri gruplara ayırın. Her gün belli bir grubu yazmasını ve kurmasını sağlayıp çalıştırın. Bakmadan yazdırın, hatalarını düzeltip tekrar yazdırın ve okutun.
-Matematik problemlerinde zorlanıyorsa: Matematik seviyesini tespit edin. Eski bilgilerini tekrarlatın, çok kısa basamaklar hâlinde yavaş yavaş ilerleyin. Çalışırken birden fazla duyuya hitap edin(görsel, işitsel, olay yaşayarak, dokunarak).
-Okumayı öğrenmede güçlük çekiyorsa:
-Okuma seviyesini tespit edin. Tümden gelim(bütünden parçaya)yöntemini kullanın.
-Sık sık tekrarlama yapın.
-Sabırlı ve olumlu tutum içinde olun.
-Güdüleyici ve teşvik edici olun.
-Çocuğun kendisini rahat ve güvencede hissettiğinden emin olun.
-Dikkati çabuk dağıldığından çalışmaları kısa tutun.
-Bir basamağı öğrendiğinden emin olmadan diğer basamağa geçmeyin, yavaş ilerleyin, öğrendiklerini karıştırmasına engel olun.
-Çalışma becerilerini geliştirmek için ev egzersizleri ve sorumluluklar verin. Günlük işlerde olaylara katılmasını sağlayın(temizlik, yardım vb.)
-Başardıkça teşvik edin, onaylayın.
-Dikkati yoğunlaştırıcı etkinlikler yaptırın(oyunlar, boncuk dizme, nesneleri gruplama, ayırma, düzeltme vb.)
-Başaramayacağı ödevler, görevler, sorumluluklar vermeyin. Kendisini başarısız ve olumsuz değerlendirmesine engel olun.
-Hatırlamayı ve tekrarlamayı gerektirecek hafıza oyunları oynatın.

Öğretmenlere Öneriler;

-Çocuğun bireysel özelliklerini, kapasitelerini, sınırlılıklarını bilin.
-Aileyle diyalog hâlinde olun.
-Sınıfta öğrenme etkinliklerine katılmalarını sağlayıcı sorumluluklar, görevler verin.
-Kullandığınız komutların basit, kısa ve net olmasına dikkat edin.
-Hafızaları zayıf olduğundan öğrendiklerinin bellekte kalıcı olmasını sağlamak amacıyla birden fazla duyuya hitap edin(görsel, işitsel, drama vb.).
-Güven verici ve teşvik edici olun.
-Tedirginlik ve güvensizlik öğrenmeyi her durumda ve yerde olumsuz etkiler.
-Ön sıralara oturtun sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın.
-Aşırı hareketliliği varsa sınıf ortamında farklı düzenlemeler yapın.
-Başaramayacağı ödevler, sorular ve sorumluluklar vermeyin.
-Kendisinin başarabileceğine inandırın.
-Kendisini olumlu değerlendirmesini ve iyi hissetmesini sağlayın.
-Sosyal aktivitelere katılmasını sağlayın, iş yapma becerisi kazandırın.
-Gruplama, ayırt etme vb. ödevler verin.
-Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler yapın.
-İçinde bulunduğu gelişim döneminin özelliklerini iyi bilin.
-Olumsuz etiketlemelerden kaçının(yaramaz, tembel, dikkatsiz vb.).
-Öğrenme güçlüğü gösteren öğrencinizi diğer öğrencilerinizle kıyaslamayın ve onu olduğu gibi kabullenin.


KAYNAKÇA

FARKLI ÇOCUKLARI FARKETMEK

FARKLI ÇOCUKLARI FARKETMEK

Özlem TİRYAKİOĞLU

Özel Eğitim Uzmanı

GELİŞİM
Gelişim bir bütün olmakla birlikte iki temel üzerine kuruludur.
-Gelişim Aşamaları
-Gelişim Alanları
Ø  Gelişim aşamaları ileriye, kesitsel hareket eden bir yapıya sahiptir ve büyüme ile paralel dönemsel özellikte ilerler. Gelişim alanlarından bağımsızdır.

Ø  Gelişim alanları, gelişim aşamaları ile doğrudan ilişkilidir. Çocukta büyümeyle ortaya çıkan gelişim aşamalarına göre gelişim alanlarında yapılması gereken becerilerde artma olur ve yatay bir harekete sahiptir
.OKUL ÇAĞI DÖNEMİ
(6-12 YAŞ ÇOCUKLAR)

6-12 yaş aralığını kapsayan okul çağı dönemi büyümenin 3. Evresidir ve ergenlik belirtilerinin başladığı döneme kadar sürer. Bu dönem, zorunlu eğitimin başlangıcı ve çocukların tüm becerilerini geliştirme ve gösterme fırsatı bulabileceği okul ortamına girdiği dönem olarak ta tanımlanabilir.
Özellikleri: Temel olarak;  6-9 yaş ve 9-12 yaş gibi temek iki döneden bahsedilebilir. Genel olarak incelendiğinde;  Bu dönem çocuğu oldukça enerjik ve hareketli bir görünüm sergiler. Yorulmak bilmezler. Sosyalleşmenin en anlamlı basamağıdır. 1. Sınıfa başlayan bir çocuk için bu dönem aile ya da anaokulu gibi dar bir çevreden çıkıp ilkokul gibi çok daha geniş bir çevreye girdiği ve kişilerarası ilişkilerin ve buna paralel olarak çocuğun sosyalleştiği bir dönemdir. Sosyal gelişimin belki de en önemli basamağını bu geçiş oluşturur.
Duygusal gelişim devam ettiğinden duygularda farklılıklar sıklıkla görülebilir. Bu dönemde korku , öfke, kıskançlık, neşe gibi duygular çocuğunun bir gününü ard arda doldurabilir. Bu dönem çocuğu henüz esnek düşünemez.
Oyunlarda kurallar devreye girer ve kurallı grup oyunlarına geçiş görülür.(voleybol, basketbol gibi) Küçük grup oyunlarını severler ancak bu devrede ahlaki gelişim yönünden kuralları değişmez olarak gördüklerinden grup oyunlarında kuralların değiştirilmesini benimseyemezler.
İlköğretimin ilk yıllarında çocuk, doğal sayıları önce ezbere sayar, daha sonra sayı kavramını edinir.
Çocuğun matematik kavramları öğrenmesi de yaşla ilgilidir. İlköğretimin ilk yıllarında çocuk önce toplama ve çıkarmayı daha sonra çarpma ve bölmeyi öğrenir.
Gelişimsel olarak çocuk önce okumayı, sonra yazmayı ve daha sonra da aritmetik işlemleri öğrenir.
Bu çağ çocuğunda hala somut düşünce hâkimdir. Çocuk duyguları ile düşünür. En kolay yaparak ve yaşayarak öğrenir.
Yine de oyun çağına göre biraz daha gerçekçi düşünür. Eleştiri yeteneği tam kazanılmamakla birlikte zeki çocuklar bu yeteneği daha erken kazanabilirler.
 İlkokul yaşamının sonlarına doğru artık soyut düşünme becerisi geliştiğinden benlik gelişimi, bağımsız düşünebilme ve karar verme,  problem çözme, normlara uyma ve desteksiz  kendini geliştirme konusunda çocuklar iyice bağımsızlaşmış olmaktadırlar.

NEDEN GELİŞİMİ BİLMELİYİZ?


1-       Farklı olanı fark etmek,…………………………... (Yaşıtlarına benzemiyor)
2-       Farkın ne olduğunu fark etmek,……(Duymuyor, görmüyor,anlamıyor, unutuyor vb)
3-       Farkın nerde olduğunu fark etmek,………(Zihinsel, işitsel, görme vb. )
4-       Farkın ne kadar olduğunu fark etmek,…..(Hafif, orta, ağır )
5-       Farklı olana müdahale etmek,……………(Ne yapabilirim? )
6-       Yardım almak,………(Aile, okul idaresi, Yönlendirme, uzman görüşü ve müdahalesi)
7-       Yardım etmek,………………….(Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamak, öğrencileri bilgilendirme ve mesleki eğitimi geliştirme )    en temel amacımızdır.

FARKLI ÇOCUKLAR KİMDİR ?

Büyüme çocuk için anlamlı bir süreçtir ve sağlıklı bir birey olma yolunda gidilen yaşamı ifade eder. Bu yolda çocuğun yaşayacağı sorunlar ve aksamalar çocuğun gelişiminde arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir.
Gelişim aşamalarında takılan çocuklar olduğu gibi gelişim alanlarında takvim yaşına uygun davranışları sergilemede güçlük çeken çocuklarla da karşılaşmak mümkündür.
Özellikle okul yaşantısı çocukların yaşıtlarından ne kadar ileride ya da geride olduğunu anlamak için kıyaslama yapma şansı yaratan değerli bir ortamdır. Kendisiyle Aynı takvim yaşında olan akranlarının ortak özelliklerini ne derece taşıdığı çocuğun diğerlerinden farkını ortaya koyar.
Çocuklarda yaşıtlarına göre farklı olma nedeni bir sağlık sorunu olduğu gibi özel gereksinimleri olmasıyla da alakalı olabilir.
Sağlık problemleri tıbbi müdahale gerektiren durumlar olup, süreğen ya da geçici olabilir. Ancak Özel gereksinim ihtiyacının eğitsel bir boyutu vardır. Bununla birlikte hem tıbbi hem de eğitsel destek alan çocuklarda bulunabilir.
Bir çocuğun özel gereksinimli olduğunun söylenebilmesi için belli başlı temel özelliklere sahip olması gerekir.
Özellikle okul öncesi dönemde gözden kaçmış ya ada göz ardı edilmiş özel gereksinimli çocukların
ilkokula başladıkları ilk günden itibaren öğretmenler tarafından fark edilmeleri mümkündür.


Çocuk  akranlarına göre,
1.      Fiziksel olarak yaşına uygun sağlıklı bir görüntüye sahip değilse,
2.      Sizin ve arkadaşlarının sözel ifadelerinizi anlamakta zorlanıyorsa,
3.      Okul ve sınıf kurallarını algılamada ve uymada zorlanıyorsa,
4.      Sınıf içi etkinliklerde genellikle arkadaşlarının gerisinde ya da başarısızsa,
5.      Dil ve konuşma becerilerinde akranlarından geride seyrediyorsa,
6.      Derste ve ya teneffüste yaşına uygun olmayan beden hareketleri yapıyor ya da sesler çıkarıyorsa,
7.      Özbakım becerilerinden anlamlı derecede yoksunsa,
8.       Kendisine ya da etrafına zarar verici davranışlarda bulunuyorsa,
9.      Akademik olarak kalıcı öğrenme gerçekleşmiyorsa,
10.  Akranları ve çevresindekilerle yaşına uygun iletişim kuramıyorsa,
11.  Kendisinden yaşça çok küçüklerle oynamayı tercih ediyorsa,

FARKLI  BİR  ÇOCUKLA  KARŞI  KARŞIYASINIZ DEMEKTİR.Çocuk,
Ø  Gelişim Geriliği, 
Ø  (Özel) Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, disgrafi, diskalkuli),
Ø   Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu,
Ø  Yaygın gelişimsel Bozukluk (Otizm, Rett Sendromu,
Ø  Çocukluk Dezintegratif Bozukluğu, Asperger ),
Ø  Down Sendromu,
Ø  Serebral Palsi, Mental Reterdasyon …….OLABİLİR.


..NE YAPMALIYIM?

                   1- Şüphenizden emin olun.
Çocuğun çevresindeki insanlara gözlemlerini sorun,
Çocuk doktorunuzla konuşun

2- Uzmanlardan değerlendirme ve destek eğitim yardımı alın.
Gelişim testleri yaptırın
Özel eğitim alınEğitim Değişimin Efendisidir.